phan-phoi-loc-dau-AIRPULL-cho-hang--MANN
phan-phoi-loc-dau-AIRPULL-cho-hang--MANN

Phân phối loc dầu AIRPULL cho hãng MANN

Trạng thái: Còn hàng

Mô tả

Lọc dầu là một nền giấy lọc, chức năng của nó dùng để lọc tất cả các bụi bẩn trong dầu, như các hạt kim loại, dầu bẩn, mức lọc là 10 micromet